50-ta rocznica wyzwolenia, Konferencja M.K.R. w Fürstenbergu i Templinie

23.04.1995

spotkanie 900 byłych więźniów z 15-tu krajów