Założenie i działalność Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück.

Współpraca Ravensbruczanek z różnych krajów zaczęła się zaraz po wojnie. Występowały one wtedy jako świadkowie na licznych procesach przeciwko kierownictwu obozu. Od r. 1948 zaczęły się spotkania więźniów różnych krajów, na których toczyły się obrady o tym, jak urządzić przyszłe Muzeum i miejsce pamięci o obozie Ravensbrück.

W listopadzie 1956 r. odbyła się konferncja z delegatkami z 13-tu krajów, podczas której dyskutowano projekty artystów i plany dla przyszłego Muzeum. Zaapelowano 1958 do wszystkich komitetów, żeby urządzono Międzynarodowe Muzeum w Ravensbrück. Prace te koordynował tymczasowy Międzynarodowy Komitet (1954 – 1959, pod przewodnictwem Renèe Mirande-Laval z Francji.

Komitet ten nie zbierał się więcej po otwarciu Narodowego Miejsca Przestrogi i Pamięci, pierwszego Muzeum i uroczystym otwarciu pomnika w r. 1959. Ale ponownie zaczął on swą pracę, kiedy rownież powstały międzynarodowe komitety drugich wielkich nazistowskich obozów. 3-ego kwietnia 1965 r. odbyła się w Brukseli (Belgia) konferencja o organizacji M.K.R, na której podjęto decyzję o wzkrzeszeniu pracy Komitetu. Na konferencji z okazji 20-tej rocznicy wyzwolenia przeprowadzono wybory i wypracowano Deklarację. Prezydentką wybrano P. Renée Mirande-Laval (Francja). Na współpracę w M.K.R zgodziło się wkrótce 17 europejskich narodowych komitetów. Siedzibą M.K.R stał się Paryż (Francja), a symboliczną siedzibą Ravensbrück. Przyszłe konferncje M.K.R miały się odbywać w poszczególnych krajach-członkach komitetów.

Urządzenie pierwszego Muzeum Ravensbrück było ponowną treścią obrad komitetu, wspólnie też podjęto decyzję. Idea, żeby w Muzeum – w byłym Bunkrze – poświęcono każdej narodowości jedną z cel, powstała już w latach 50-tych. Pomieszczenia te przekształcono dwa razy, istnieją one do dzisiaj. Następne kraje posiadają swoje Miejsca Pamięci: Albania, Belgia, Bułgaria, Francja, Grecja, Włochy, Jugosławia, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Austria, Polska, Rumunia, Związek Radziecki, Hiszpania, Czechy, Węgry. Oprócz tego jedna cela poświęcona jest wszystkim narodom.

Od r. 1965 konferencje M.K.R odbywały się corocznie w poszczególnych krajach. Po dyskusji każdego problemu podejmowano decyzje, uchwalano rezolucje, informowano szeroką publiczność i różne międzynarodowe organizacje.

Oprócz wspólnych posiedzeń M.K.R z delegatkami narodowych komitetów odbywały się też inne międzynarodowe spotkania. Podług inicjatywy M.K.R odbyło się w lipcu 1967 r. w Berlinie spotkanie dzieci Ravensbrücka z Ravensbruczankami. Uczestniczyło w nim 350 osób z 11-tu krajów. Drugim nadzwyczajnym wydarzeniem było spotkanie 178-ciu więźniarek w Steinhaus/Semmering (Austria) w listopadzie 1974 r.

W 1979 r. wybrano w Ljubljanie (Słowenia) na prezydentkę Francuzkę Rose Guerin, a w roku 1999 w Mantui (Włochy) Francuzkę Annette Chalut.

W wielu krajach powstały narodowe komitety byłych więźniarek Ravensbrücka, niektóre Ravensbruczanki współpracują z organizacjami wszystkich byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Przeprowadzają one spotkania, organizują eksopozycje, czczą pamięć zamordowanych pomnikami w swoich krajach, jak np. w Paryżu, Amsterdamie, Brukseli, Warszawie i innych miejscach. Wydają też gazety, są w internecie.

Na jednej z konferencji M.K.R w r. 1971 w Warszawie i Krakowie po raz pierwszy dyskutowano sposób przekazywania historii o obozie Ravensbrück. Zajęły się tym byłe więźniarki, jak np. Erika Buchmann, Wanda Kiedrzyńska, Dagmar Hajková, Germaine Tillion i inne. Ta obszerna biblioteka liczy obecnie kilkaset publikacji.

Na posiedzeniu M.K.R w r. 1988 w Hamburgu powiadomiła Prezydentka Rose Guerin zebrane delegatki o tym, że M.K.R wyróżniono dyplomem honorowym Zjednoczonych Nacji jako „Rzecznika Pokoju”. Dyplom ten wręczono w imieniu Sekretarza Generalnego ZN Francuzce P. Cécile Lesieur 15-tego września 1987 r. w Nowym Jorku.

W lipcu 1991 r. odbyło się kolokwium na temat dziedzictwa kulturowego. M.K.R reprezentowały 3 delegatki. Delegacja zaproponowała, żeby Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück zadeklarować „Europejskim Dziedzictwem Kulturowym”.

W maju 1991 r. dotarła do nas wieść, że w Ravensbrück przy „Drodze Narodów” Firma Tengelmann zamierza zbudować supermarket. Drogę tą, która kiedyś należała do terenu obozowego, budowały więźniarki. Fakt ten wywował wiele protestów w kraju i za granicą. Przybyła z tego powodu grupa byłych więźniarek dla przeprowadzenia rozmów z odpowiedzalnymi. We wrześniu 1991 r. odbyła się konferencja M.K.R dla inspekcji terenu byłego obozu koncentracyjnego po wycofaniu się stacjonującej tam Armii Radzieckiej. Podjęto wtedy decyzję o przywróceniu pierwotnego stanu obozu.

W wyniku tej dyskusji wyjaśniła się niewiadoma przyszłość Miejsca Pamięci. 1-ego stycznia 1993 r. powstała Fundacja Miejsc Pamięci Brandenburga. M.K.R współpracuje w Radzie Doradczej Fundacji (RDF). Crtonkami RDF aktualnie sa: Ambra Laurenzi (Wlochy), Hanna Nowakowska (Polska) i Jeanine Bochat (Niemcy)

Porady M.K.R zajmują się organizacją imprez i problemami życia Ravensbruczanek. Wynikiem tego są relacje z różnych krajów, np. o pracy z młodzieżą i na inne tematy.

Członkowie M.K.R są bardzo uważani, nagradza się ich wysokimi odznaczeniami, odgrywają oni poważną rolę w demokratycznym rozwoju swych krajów. Fakt, że są one kobietami obozu Ravenbrücka, odgrywa przy tym szczególną rolę.

Dr. Bärbel Schindler – Saefkow, generalnij sekretar MKR 2002 - 2019

2023, IRK Conference 19.10.-21.10.23

2021, Te lata Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück

2020, spotkanie online, 18.12.2020

2019, spotkanie w Gorizie we Włoszech

2018, spotkanie w Warszawie, Polska

2017, spotkanie w Lidicach w Czechach,

2016, spotkanie w Wiedniu, Austria

2015, 70. rocznica oswobodzenia, spotkanie w Templinie, Niemcy

2014, spotkanie w Paryżu, Francja

2013,

2012, Konferencja w Madrid,

2011,

2010,

2009,

2008,

2007,

2006, spotkanie w Ljubljanje, Serbija

2005, 60. rocznica oswobodzenia, spotkanie w Templinie

2004, Konferencja w Lidicach (Czechy)

2004, spotkanie w Payerbach, Austria

2002, Konferencja w Amsterdamie (Niderlandy)

2001, Konferencja w Paryżu (Francja)

2000, 55. rocznica oswobodzenia, spotkanie w Neustrelitzie, Niemcy

1999, Konferencja w Mantui, wybór Prezydentki Annette Chalut

1998, Konferencja w Remich (Luksemburg)

1997, Konferencja w Česky Sternberg (Czechy)

1986, Konferencja w Lindabrunn (Austria)

1995, 50-ta rocznica wyzwolenia, Konferencja M.K.R. w Fürstenbergu i Templinie

1994, Konferencja w Barcelonie (Hiszpania)

1993, Konferencja w Oslo (Norwegia)

1992, Konferencja w Antwerpii (Belgia)

1991, Spotkanie w Ravensbrück

1991, Konferencja w Amsterdamie (Niderlandy)

1990, 45-ta rocznica wyzwolenia, Konferencja w Neubrandenburgu (NRD)

1989, Konferencja w Ljubljanie (Jugosławia)

1988, Konferencja w Hamburgu (RFN)

1987, Konferencja w Balatonfüred (Węgry)

1986, Konferencja w Nimes (Francja)

1985, 40-ta rocznica wyzwolenia, Konferencja w Berlinie/NRD

1984, spotkanie w Moskwie, ZSRR, 1984

1983, Konferencja w Brukseli (Belgia)

1982, Konferencja w Mariánské Láznĕ (Czechosłowakia)

1982, spotkanie w Wiedniu, Austria

1980, 35-ta rocznica wyzwolenia i Konferencja w Berlinie/NRD

1979, Konferencja w Ljubljanie (Jugosławia), wybór Prezydentki Rose Guerin

1978, Konferencja w Turynie (Włochy)

1977, Konferencja w Paryżu (Francja)

1976, Konferencja w Raunheim n. Menem (RFN)

1975, 30-ta rocznica wyzwolenia i Konferencja w Berlinie/NRD

1974, Spotkanie w Steinhaus / Semmering, Austria

1973, Konferencja w Budapeszcie (Węgry)

1972, Konferencja w Paryżu (Francja)

1971, Konfenrencja na temat „Historia Ravensbrücka” w Warszawie i Krakowie

1970, 25-ta rocznica wyzwolenia, konferencja w Berlinie/NRD

1968, Konferencja w Paryżu (Francja)

1967, Konferencja k. Berlina/NRD

1966, Konferencja w Pradze (Czechosłowakia)

1965, 20-ta rocznica wyzwolenia, Konferencja w Berlinie

1965, Konferencja w Brukseli (Belgia), reorganizacja Międzynarodowego Komiteta

1959, Uroczyste otwarcie Miejsca Pamięci Ravensbrück

1958,

1956, Tymczasowy Miedzynarodowy Komitet Ravensbrück w czasie obrad, Berlin/NRD

1954, Międzynarodowa uroczystość pamięci z Ravensbruczankami

1949, Międzynarodowe spotkanie pokojowe kobiet w Ravensbrück

1948, Spotkanie Ravensbruczanek z 4-ech krajów

1946, Pierwsze spotkanie ocalałych w Pradze