spotkanie w Wiedniu, Austria

23.04.2016
Wien 2016
Wien 2016

spotkanie w Wiedniu, Austria; IRC uchwala rezolucję „Dla tolerancyjnej i kosmopolitycznej Europy”.

Poparcie logo IRC, które zostało opracowane przez studentów Europejskiego Instytutu Projektowania w Rzymie pod kierunkiem Ambry Laurenzi.