Międzynarodowy Komitet Ravensbrück dziękuje

Międzynarodowy Komitet Ravensbrück dziękuje Federalnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za wsparcie finansowe przy tworzeniu tej strony internetowej

Zespół redakcyjny Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück pragnie podziękować wszystkim naukowcom, redaktorom,autorom i wydawcom ,Centrum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu (DÖW) w Wiedniu oraz Miejscu Pamięci Ravensbrück (MGR) za wsparcie merytoryczne , jakiego udzielili przy tworzeniu strony internetowej

Specjalne podziękowania : Prof. dr. Sigrid Jacobeit , dr. Bärbel Schindler-Saefkow, dr. Helga Amesberger, dr.Henning Fischer, Loretta Walz, Reiner Mayerhofer, Manfred Maugrauer, dr.Elizabeth Boeckel-Klamper, Irene Filip, Christof Werneke, Ingrid Schiborowski, Constanze Jaiser i Jacob David Pampuch

Za bezpłatne opracowania i dostarczenie ważnych wkładów , wsparcie merytoryczne, zdjęć , tłumaczeń i praw do publikacji oraz dobrych porad i nie tylko .

Fotograf Wolfgang Reiher już kilkakrotnie wspierał swoją pracą byłych więźniów, swoimi ekspresyjnymi i profesjonalnymi zdjęciami , wsparł także projekt tej strony internetowej (https://wolfgang-reiher.de).

Chcielibyśmy szczególnie podziękować Elisa de Paolis za zaprojektowanie strony oraz milan Pogadl za oprogramowanie i pomoc przy ustawieniu treści.

Przedstawione tutaj teksty i biografie ze względu na ich zwięzłość mogą być niekompletne. Nieprawidłowości lub pominięcia są niezamierzone. Zespół redakcyjny Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück z przyjemnością przyjmie komentarze i uzupełnienia.

Prawa do zdjęć i tekstów należą do autorów ,wydawców MGR,DÖW i w wielu przypadkach do archiwów prywatnych. Każda dalsza publikacja lub wykorzystanie wymaga praw autorskich .