60. rocznica oswobodzenia, spotkanie w Templinie

23.04.2005

wraz z Muzeum Miejscem Pamięci i Przestrogi/ Memorial opublikowana zostaje na temat tworzenia i rozwoju IRC.

„Księga upamiętnienia”, stworzona przez dr Bärbel Schindler-Saefkow (Niemcy). Publikacja jest prezentowana publiczności.