20-ta rocznica wyzwolenia, Konferencja w Berlinie

26.04.1965
Foto Archiv MGR
Foto Archiv MGR

20-ta rocznica wyzwolenia, Konferencja w Berlinie z delegatkami z 11-tu krajów, Stworzenie Międzynarodowego Komitetu,

Wybór Prezydentki P. Renée Mirande-Laval