Françoise Marchelidon

Urodziła się we wrześniu 1949 roku. Krawiec, projektant mody, obecnie na emeryturze.

Córka Odette Metais Marchelidon (25 lutego 1922 - 28 października 2006) prześladowanej politycznie w okresie nazistowskim i deportowanej do Ravensbrück, Ravensbrück: 22 kwietnia 1944, KL-Holleischen w Holiszowie (Holýšov): 1 września 1944 - 5 maja 1945.

Zastępca Skarbnika MKR

Francoise Marchelidon, Foto: privat
Francoise Marchelidon, Foto: privat

This Text is currently not availbable in your language try the other versions:
German Version

French Version