Hanna Nowakowska z domu Ciszewska

urodziła się 03.08.1952 w Warszawie Filolog, koordynator projektu

członek Rady Programowej Brandenburskiej Fundacji Miejsc Pamięci

Córka Janiny Ciszewskiej, z domu Buszkowskiej 25.05.1922 (Ludwikovo) - 01.05.2014 oraz wnuczka Władysławy Buszkowskie 03.03.1902 - 12.04.1978 obie zostały deportowanie do Ravensbrück podczas Powstania Warszawskiego, Ravensbrück: 04.09.1944 - kwiecień 1945

Wiceprezydent MKR

Hanna Nowakowska, Foto: privat
Hanna Nowakowska, Foto: privat

Hanna Nowakowska urodziła się 3 sierpnia 1952 roku w Warszawie. Po maturze studiowała filologię na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie powstania warszawskiego (1 sierpnia - 3 października 1944 r.) Jej matka i babcia - podobnie jak tysiące innych mieszkańców Warszawy - przez Dulag w Pruszkowie zostały deportowane do Ravensbrück. Oboje przeżyły i wrócili do Polski. Ojciec Hanny brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim, dlatego został aresztowany i wywieziony do Auschwitz. Przeżył też i po wojnie pracował jako inżynier w Warszawie.

Hanna Nowakowska po ukończeniu studiów pracowała w firmie zajmującej się handlem zagranicznym, a następnie w ramach programu Banku Światowego w biurze zajmującym się światowymi projektami zdrowotnymi. Jest przewodniczącą (przewodniczącą) Polskiego Klubu Ocalonych z Ravensbrück, wiceprezesem ICR, a od 3 czerwca 2019 r. Członkiem Rady Programowej Brandenburskiej Fundacji Miejsc Pamięci.

Była koordynatorem wielu projektów na rzecz solidarności międzypokoleniowej w obozie zagłady Ravensbrück: „Dramat o Ravensbrück”, „Ocalić od niepamięci - Ravensbrück“, „Spotkania międzypokoleniowe - Ravensbrück” i tak dalej. Hanna jest redaktorką i wydawcą książki ze wspomnieniami kobiet, które przeżyły Ravensbrück. Tytuł książki brzmi: „Odzyskać z niepamięci - moje wspomnienia z Ravensbrück”. Wraz z ocalałymi kobietami z Ravensbrück Hanna wzięła w 2015 roku udział w projekcie z dwoma warszawskimi liceami: pod okiem znawców sztuki powstały komiks i mural o historii kobiet z Ravensbrück.

Hanna Nowakowska jest współzałożycielką (2003) i prezesem Fundacji do Spraw Kobiet w Polsce, jej celem są działania na rzecz promocji / pomocy starszym kobietom w ich życiu w Polsce, jest także współzałożycielką oraz redaktor naczelną serwisów: http://www.ravensbruck.pl/ i www.kobieta50plus.pl

Działa w Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA i jest aktywną członkinią Age Platform Europe, zobacz wywiad z Hanną Nowakowską: https://www.age-platform.eu/age-member-news/memory-brave-women-building-bridges-bolesna przeszłość Europy.

Hanna Nowakowska jest współzałożycielką (2015) i prezesem Fundacji Cultura Memoriae, www.culturamemoriae.pl

W latach 2005 i 2008 została wybrana na koordynatora FORUM 50+, pierwszej polskiej sieci organizacji pracujących z osobami starszymi i na rzecz osób starszych oraz była członkiem grupy eksperckiej w związku z realizacją pierwszego w Polsce badania opinii temat „Dyskryminacja osób starszych w Polsce (2005/2006)”. Brała udział w dyskusjach związanych z projektem ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Była członkiem grona ekspertów przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz brała udział jako ekspert ds. dyskusji w związku ze strategicznymi raportami o sytuacji w Polsce w zakresie zabezpieczenia społecznego i integracji w latach 2008 - 2010, była członkiem komitetu regulacyjnego w ramach programu operacyjnego „Poprawa konkurencyjności firm w latach: 2004–2006, 2006–2008” oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego , sekcja Mazowsze.

Publikacje i wykłady: „Społeczno-ekonomiczny kontekst sukcesów kobiet” (współautorka), „Głos ludzi starszych. Siła przyszłości ”(współautorka), Starsze kobiety w Polsce - zdrowie i praca ” (autor), "Ocalić od zapomnienia - Ravensbrück ” (współautor).

Jako ekspert w dziedzinie dyskryminacji osób starszych brała udział w przygotowaniu raportu „Kapitał intelektualny ludności Polski” na zlecenie Premiera RP (lipiec 2008).