Pierwsze propozycje M.K.R. dla koncepcji wewnątrznego terenu obozowego po wymarszu Armii Radzieckiej

25.05.2020

Po wizycie delegacji Międzynarodowego Komitetu 19-tego września 1991 r. w Ravensbrück proponujemy:

  1. Usunięcie wszystkiego, czego nie było po wyzwoleniu obozu w r. 1945, np. wszystkich budynków, murów, boisk, które zostały zbudowane przez armię radziecką. Wyrąb wszystkich drzew (chociaż nam ich żal), które w międzyczasie wyrosły. Chciałybyśmy, żeby zwiedzający przy wejściu na teren obozu mieli wrażenie dużego i ponurego obszaru, jak np. w Brzezince.

  2. Teren, na którym stały baraki, ma być posiany trawą, każdy barak zaznaczony tabliczką z numerem. Proponujemy, żeby zarysy baraków – podobnie jak w Dachau – zaznaczone były niewielkim murkiem ceglanym, a wnętrze pokryto żwirem przeciwko chwastom. Ważne baraki, ja np. rewir, szpital, barak dla niemowląt i blok karny zaznaczyć specjalnymi tabliczkami. Dotyczy to równiez miejsca, gdzie stał wielki namiot i gdzie w strasznych warunkach żyły stłoczone kobiety, przywiezione z Oświęcimia i Brzezinki.

  3. Trzeba również specjalnie zaznaczyć kuchnię i łazienkę. W łaźni odbierano więźniarkom ubranie i wszystkie rzeczy, wielu strzyżono włosy. Obok Bunkra znajdowało się w dużym baraku szrajbsztuba obozowa, gdzie panowali oberauzjerka, np. Thea Binz, i szuclagerfirer. I na to miejsce trzeba wskazać.

  4. Budynki na terenie tzw. Industriehof mają być zachowane i zaopatrzone objaśnieniami, żeby uświadomić, w jakich strasznych warunkach pod przymusem pracowały kobiety (praca nocą, SS-owiec Binder i.t.d.)

  5. Bramę obozową przywrócić w pierwotny stan i – jeżeli to możliwe – postarać się o rekonstrukcję wnętrza jednego baraku.

  6. Sprawdzić, czy można zachować areały obozu Uckermark, Siemens, obóz męski, tory kolejowe, po których przyjeżdżały transporty z więźniamy i gdzie wyładowywano zrabowane przez SS bogactwa. Przy wyładowywaniu i sortowaniu tej zdobyczy z wszystkich okupowanych krajów Europy pracowały więźniarki pod strogim konwojem. Trzeba tutaj podkreślić solidarność kobiet, które mimo zagrożenia własnego życia przynosiły ubranie dla swych marznących koleżanek.

  7. Zadecydować, co ma być z budynkami osiedla SS.

Te propozycje zostały wypracowane przez delegatki M.K.R. pod kierownictwem Prezydentki Rose Guerin. Wzięły w tym udział byłe więźniarki z Francji, Niemiec, Belgii, Niderlandów, Polski, Związku Radzieckiego, Austrii, Czeskiej Republiki i Węgier.