Drogie koleżanki, drodzy koledzy!, 30.06.1958

25.05.2020
  1. (...) Stworzenie Muzeum Ravensbrück wymaga koniecznie, żebyśmy przeprowadzili posiedzenie Narodowego Komitetu Ravensbrück w końcu lipca w Berlinie. (...) Prosimy o powiadomienie Waszych delegatek i o pomoc im przy organizowaniu podróży do Berlina. (...) Jeżeli jeszcze nie wybraliście delegatów, to powierzcie to zadanie koleżance, która zajęła by się historią obozu albo organizacją Muzeum Ravensbrück. Jest to dla tego ważne, ponieważ jedynem tematem naszej obrady będzie „Obecny stan przygotowań dla organizacji Muzeum i wynikające z tego zadania”.

  2. Prosiłyśmy już w marcu br. o odpowiedź, czy Wasze Komitety Narodowe chciałyby mieć własną celę w przyszłym Muzeum, którą mogłybyście same urządzić ku czci kobiet Waszego kraju, zmarłych w Ravensbrück.

  3. W międzyczasie przygotowałyśmy wszystko dla urządzenia Muzeum Ravensbrück i prosimy bardzo, żeby delegatki przywiozły z sobą na konferencję w Berlinie wszystkie zebrane eksponaty i dokumenty. Prosimy również o wykaz eksponatów, które stoją do dyspozycji.

  4. Jeżeli chcecie na zbiorowym grobie posadzić róże, o czym powiadomiłyśmy Was w liście w marcu br., to proponujemy dać je Waszym delegatkom. Mają to być czerwone róże w różnych odcieniach. Jeżeli to niemożliwe, to prosimy o przesyłkę wiosną następnego roku, ponieważ sadzenie róż w chłodnej porze roku jest problematyczne. (...)