Międzynarodowy Komitet Ravensbrück odrzuca wojnę

28.09.2022

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. Europa miała nadzieję przestać słyszeć odgłosy dział i widzieć ludzi uciekających przed czołgami i bombardowaniami.

Tak nie było i przez lata widzieliśmy, jak inne wojny wybuchają w Europie.

Jedną z nadziei Europejczyków wydobywających się z wojny było patrzenie w przyszłość, w której nie tylko nie byłoby już wojen, ale także nie byłoby różnic w narodowości, języku i pochodzeniu.

Jeśli z jednej strony pozytywnie zaobserwujemy, że ludność Europy jest dziś wieloetniczna, a różnice w pochodzeniu i języku są integralną i wzbogacającą częścią naszego doświadczenia, z drugiej strony jesteśmy świadkami roszczeń o terytorium i władzę, które mają starożytne pochodzenie i walczymy bez powodzenia na znalezienia rozwiązania poprzez mediację.

Międzynarodowy Komitet Ravensbrück wyraża swoje zaniepokojenie tym, co dzieje się na Ukrainie i odrzuca wszelkie działania militarne.

To jest dziedzictwo, które zostało nam pozostawione i które musimy rozpowszechniać.

Prezydent Ambra Laurenzi Marzec 2022