Deklaracja Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück z 20 maja 2007 r.

25.05.2020

Deklaracja Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück z 20 maja 2007 r. (oryginał w języku francuskim)

Korzystając ze współpracy oraz wszelkiego koniecznego wsparcia ze strony Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück, Międzynarodowy Komitet Ravensbrück, w skład którego wchodzą delegatki stowarzyszeń z ponad 17 krajów europejskich zrzeszających byłe więźniarki oraz krewnych zamordowanych w obozie koncentracyjnym Ravensbrück– obozie, w którym w większości przetrzymywano kobiety – po swoim spotkaniu 18 maja 2007 r. w Barcelonie, podkreślił:

• potrzebę obrony oraz uczczenia pamięci zmarłych jak i umocnienia więzów przyjaźni i solidarności z ich najbliższymi oraz potomkami;

• potrzebę podtrzymywania ideałów byłych więźniarek przyświecających im w ich walce o wolność, demokrację i godność każdego człowieka oraz niepodległość narodów;

• potrzebę upowszechniania wiedzy i ochrony zeznań ówczesnych świadków tamtych wydarzeń przed zafałszowywaniem, aby historia obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz jego podobozów była przekazywana kolejnym pokoleniom w całej swej złożoności, przy szczególnym uwzględnieniu sytuacji kobiet;

• potrzebę ochrony i udostępniania wszystkich elementów zespołu obozowego Ravensbrück (obozu kobiecego, męskiego, obozu pracy Siemensa, czy młodzieżowych obozów Uckermark, które później stały się obozem zagłady);

Międzynarodowy Komitet Ravensbrück z ogromną determinacją będzie kontynuował walkę z nazizmem, faszyzmem, rasizmem, antysemityzmem oraz wszelkimi formami dyskryminacji i negowania zbrodni nazistowskich.

Międzynarodowy Komitet Ravensbrück będzie po wsze czasy przekazywał kolejnym pokoleniom ideały walki z uciskiem oraz wszelkimi formami naruszania praw człowieka. Komitet, początkowo skupiający byłe więźniarki, których już niewiele pozostało, kilka lat temu podjął decyzję o włączeniu w swoje szeregi ich krewnych oraz tych, którzy podzielają ich ideały, aby dzięki nowym siłom móc kontynuować pracę i realizować swoje cele. Pamiętajmy, że naturalną koleją rzeczy osoby te, cieszące się naszym pełnym zaufaniem, zajmą nasze miejsce w przyszłych działaniach Komitetu.