Gruneberg 13 kwiecień 2024 r.

14.05.2024

Jedną z uroczystości, które znalazły się w tegorocznym programie oficjalnych uroczystości 79. rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego KL Ravensbruck było upamiętnienie w dniu 13 kwietnia 2024 r. w Gruneberg. Niemiecka Wspólnota byłych Więźniarek obozu w Ravensbruck/Koło Przyjaciół (LGRF), prywatna inicjatywa miejsca pamięci Grüneberg (ludzie z Grüneberg) i kościół protestancki z polskim Klubem byłych więźniarek KL Ravensbruck zorganizowały tą uroczystość. LGRF przygotowała w związku z tym polsko-niemiecką broszurę z treścią tablic informacyjnych w miejscu pamięci, relacjami dwóch więzionych tam Polek, modlitwą obozową polskiej więźniarki oraz wystąpieniem Janusza Rakowicza, który urodził się w Grünebergu. Oprócz wielu osób z Grünebergu i okolic, w tym ze szkoły Libertas w Löwenbergu, Stowarzyszenie Rodzina Ravensbrück było tam również z dużą grupą harcerzy.

KL Ravensbruck, Grunberg, wszystkie komanda pracy przymusowej to miejsca symbole bezgranicznej nienawiści człowieka do człowieka. Przybywając co roku na uroczyści rocznicowe oddajemy hołd wszystkim deportowanym, którzy znaleźli się w KL Ravensbrck i jego komandach. Pamiętajmy o tych których prochy leżą na dnie jeziora Schwedt, czy znajdują się na cmentarzu w Furstenbergu. Ale pamiętajmy także o Grunberg i robotnicach przymusowych które tu cierpiały, na tym kawałku ziemi, na którym my, współcześni teraz - stoimy. Ta ziemia uświęcona jest krwią i cierpieniem więzionych i pracujących ponad siły kobiet i dziewcząt. Przyjechaliśmy tu dla Nich. Tak rozumiejąc cel kwietniowych uroczystości rocznicowych staliśmy solidarnie i połączyliśmy się w zadumie i modlitwie.

Pragnę skierować apel do nas wszystkich tu obecnych o aktywne wspólne działania i przenoszenie pamięci o ofiarach KL Ravensbruck i Grunberg w sztafecie pokoleń, przekazywanie pamięci młodym ludziom, kolejnemu pokoleniu. Nazywajmy zło po imieniu złem, tylko ukazując prawdę, fakty historyczne przywołujemy wartości, które są spoiwem międzypokoleniowym i międzynarodowym. Te ponadczasowe wartości budzą odpowiedzialność za to, jaki będzie świat nasz i przyszłych pokoleń.

Z tego miejsca, ziemi przesiąkniętej cierpieniem ofiary przekazują nam, wołają, do nas żyjących, "Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej triumfu nienawiści i przemocy człowieka wobec człowieka".