Ambra Laurenzi

urodzona 13.12.1949

Córka Mirelli Stanzione (11.03.1927) i wnuczka Niny Tantini, obie zostały deportowane do Ravensbrück z powodu ich udziału w oporze przeciwko reżimowi faszystowskiemu.

interview

Mirella Stanzione

Prezydent MKR

Ambra Laurenzi, Foto: privat
Ambra Laurenzi, Foto: privat

This Text is currently not availbable in your language try the other versions:
German Version

English Version